Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010

Anna's Wish Book

Τα παιδιά, παντρεύτηκαν πέρσι και το δώρο ήταν το βιβλίο των ευχών!
*Στο λεωφορείο έγινε η γνωριμίας τους, εξόυ και το σχεδιακι... ;)
Hand made εξ' ολοκλήρου, μην ξεχνιόμαστε, (ακόμη και τα φυλλα, με τα χεράκια μου τα έραψα ένα-ένα)